Đăng nhập

Thành phố Chí Linh

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh

​Lãnh đạo UBND thành Phố
  • Bí thư Thành ủy: HOÀNG QUỐC THƯỞNG 
  • Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố: NGUYỄN VĂN HỒNG 
  • Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố: NGUYỄN VĂN KIÊN 
Cơ cấu tổ chức