Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 85

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 85 từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 17/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba - 

Ngày 18/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc với xã Hưng Đạo, Lê Lợi

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Rà soát kiểm tra công tác GPMB Dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Tư

Ngày 19/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp kiểm điểm tiến độ các dự án trong triển khai đầu tư

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra cơ sở

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 20/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc với Thường trực Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra cơ sở

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 21/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy; Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp Sở Tài nguyên – Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra cơ sở

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát ý kiến cử tri tại phường Hoàng Tân

Giám sát ý kiến cử tri tại phường Hoàng Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố tuần 91(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 89(17/09/2020)
Các tin cũ hơn
lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 84(13/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website