Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 62 -2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 62 từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 9/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 10/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Họp ban chỉ đạo thi tuyển giáo viên

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 11/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 12/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 13/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Báo cáo thường trực

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 61 - 2020(04/03/2020)
Lịch làm việc tuần 60 - 2020(26/02/2020)
Lịch làm việc tuần 59 - 2020(19/02/2020)
Lich làm việc tuần 58 - 2020(12/02/2020)
Lịch làm việc tuần 57-2020(05/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website