Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 62 -2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 62 từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 9/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 10/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự đại hội Đảng trường ĐH Sao Đỏ

Họp ban chỉ đạo thi tuyển giáo viên

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 11/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 12/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Dự Đại hội Đảng phường Đồng Lạc

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 13/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Báo cáo thường trực

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 61 - 2020(04/03/2020)
Lịch làm việc tuần 60 - 2020(26/02/2020)
Lịch làm việc tuần 59 - 2020(19/02/2020)
Lich làm việc tuần 58 - 2020(12/02/2020)
Lịch làm việc tuần 57-2020(05/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website