Tin địa phương
Ngân hàng CSXH thành phố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực.


Không chỉ tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm được giao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD-NHCSXH) thành phố Chí Linh còn luôn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tìm mọi biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đồng thời, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người được thụ hưởng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hàng năm, (PGD-NHCSXH) thành phố tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH TP phân bổ kịp thời nguồn vốn vay đến các xã, phường trên căn cứ tỷ lệ hộ nghèo và các mục tiêu, chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương. Nhằm chuyển tải vốn tín dụng chính sách đúng đối tượng, hỗ trợ tối đa cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác, ngân hàng thành lập các điểm giao dịch đặt ở 100% các xã, phường trên địa bàn thành phố. Tại tất cả các điểm giao dịch đều niêm yết công khai các chủ trương, chính sách về chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay; công khai danh sách hộ vay trên địa bàn... Bên cạnh đó, ngân hàng thực hiện phương thức quản lý vốn thông qua việc ủy thác vốn vay cho các tổ chức đoàn thể. Theo đó, các xã, phường, các hội đoàn thể hướng dẫn khu dân cư, tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập danh sách hộ vay, xây dựng dự án đề nghị chính quyền sở tại xác nhận đối tượng vay. Về phía ngân hàng, phối hợp, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thẩm định tính khả thi của các dự án với quy trình cho vay chặt chẽ, khoa học, đúng quy định. Cùng với đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, (PGD-NHCSXH) thành phố luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Công tác phối hợp giữa NHCSXH TP với các tổ chức hội nhận ủy thác có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao, việc trao đổi thông tin 2 chiều được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm xử lý những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung trong văn bản hợp đồng ủy thác đã ký. Hiện toàn thành phố có 233 tổ tiết kiệm và vay vốn; trong đó, hội phụ nữ có 108 tổ, hội nông dân 76 tổ, cựu chiến binh 36 tổ và Đoàn thanh niên 13 tổ. Tổng dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức chính trị xã hội của thành phố ước đạt 334 tỷ 215 triệu đồng, chiếm 99,97% tổng dư nợ, với 6.433 khách hàng còn dư nợ.

Ông Nguyễn Như Nguyện Chủ tịch Hội nông dân TP cho biết : “Thông qua hoạt động ủy thác đã gắn kết được hoạt động tín dụng chính sách xã hội với nhiệm vụ của các tổ chức, đoàn thể. Riêng đối với tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực trong công tác tập hợp đoàn viên, hội viên. Qua đó, đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia điều hành, quản lý, giám sát tín dụng chính sách xã hội; phát huy tối đa nguồn lực, tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi, hiệu quả quản lý xã hội…”.

 

Năm 2021, thành phố chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, dịch tả Lợn Châu Phi, song dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH thành phố đến với người dân vẫn được thực hiện kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, cùng với mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới hoạt động và những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian qua đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn tành phố Chí Linh luôn đạt hiệu quả cao. Nhất là công tác quản lý nguồn vốn vay được các xã, phường quan tâm, chỉ đạo sát sao từ khâu thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn đến việc bình xét cho vay nên nguồn vốn tín dụng ưu đãi được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng. Các đối tượng trong diện thụ hưởng đã cơ bản được tiếp cận và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vốn vay. Tính đến hết năm 2021, tổng nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách được giao của NHCSXH TP đạt 355 tỷ 843 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 334 tỷ 325 triệu đồng, với gần 7 nghìn khách hàng còn dư nợ, tăng 29 tỷ 238 triệu đồng so với đầu năm. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 100% kế hoạch giao. Cùng với những thuận lợi, trong quá trình triển khai thực hiện công tác nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn thành phố vẫn còn một số khó khăn do chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường nên ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế và hiệu quả sử dụng vốn vay của người nghèo và các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế với nhu cầu thực tế; chất lượng tín dụng chính sách được nâng lên nhưng chưa đồng đều ở các xã, phường và  hội đoàn thể…

Ông Lê Quang Toàn Giám đốc NHCSXH TP cho biết: “…Thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tiếp tục phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, cấp ủy, chính quyền các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội ; vận động người dân gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, rà soát các loại quỹ từ thiện - xã hội mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng chính sách xã hội, nhằm góp phần bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tổ chức cho vay kịp thời nguồn vốn địa phương giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả vốn vay. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra tín dụng chính sách tại các xã, phường, từ đó có giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Qua đó góp phần triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Chí Linh…”./.

                                                                                                                                    Phương Tuấn

Các tin mới hơn
Thu gom rác trên mặt nước bằng năng lượng mặt trời đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tạo ở Chí Linh(27/10/2022)
Thu gom rác trên mặt nước bằng năng lượng mặt trời đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tạo ở Chí Linh(27/10/2022)
Thu gom rác trên mặt nước bằng năng lượng mặt trời đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tạo ở Chí Linh(27/10/2022)
Chí Linh đầu tư hạ tầng theo chuẩn đô thị loại II(26/08/2022)
Thành phố Chí Linh lấy mẫu quan trắc đánh giá tác động môi trường tại trại lợn của ông Đỗ Thành Đông, KDC Phú Lợi phường Bến Tắm.(20/08/2022)
Các tin cũ hơn
Hải Dương chọn nhà thầu cho Dự án Đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối Quốc lộ 37(11/02/2022)
Hải Dương chọn nhà thầu cho Dự án Đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối Quốc lộ 37(11/02/2022)
VKSND thành phố Chí Linh tăng cường công tác phối hợp khởi tố các vụ án tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ trong dịp Tết nguyên đán(27/01/2022)
Chí Linh tiếp nhận 3600 kit xét nghiệm nhanh Sars covi2 từ các ngân hàng trên địa bàn(05/01/2022)
CHÍ LINH- ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH (IOC)(23/12/2021)
Thông báo
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập ngành GD&ĐT thành phố năm 2022.
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch các Khu dân cư trên địa bàn thành phố Chí Linh
Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại các Khu dân cư
Công văn về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn
Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở Giáo dục công lập thành phố Chí Linh năm 2022
Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập thành phố Chí Linh năm 2022
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín