Tin địa phương
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN - 59 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


          I) Lịch sử hình thành  

          Tiền thân của ngành Kiểm sát nhân dân là cơ quan Công tố được thành lập từ năm 1946, nằm trong hệ thống Toà án, sau đó trực thuộc Bộ Tư pháp (từ năm 1945 đến năm 1958). Cơ quan Công tố được giao đồng thời thực hiện hai chức năng là: thực hành quyền công tố và giám sát các hoạt động tư pháp (chỉ đạo điều tra, trực tiếp điều tra một số loại tội phạm; quyết định việc truy tố; buộc tội trước tòa; kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án và giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử, giam giữ, cải tạo và thi hành án; tham gia trong một số loại việc dân sự quan trọng để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích của xã hội. Đến năm 1959, cơ quan Công tố được tách ra khỏi hệ thống Tòa án, trở thành hệ thống cơ quan độc lập và trực thuộc Chính phủ, chịu sự lãnh đạo của Chính phủ. Hệ thống Viện Công tố ở các địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc song trùng trực thuộc, vừa chịu sự lãnh đạo của Viện Công tố cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính cùng cấp. Viện Công tố có chức năng, nhiệm vụ: Điều tra và truy tố trước Tòa án những kẻ phạm tội; giám sát việc chấp hành luật pháp trong công tác điều tra, xét xử, thi hành các bản án về hình sự, dân sự; giam giữ và cải tạo; khởi tố và tham gia tố tụng trong những vụ án dân sự quan trọng liên quan đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

          Vào những năm đầu 60 của thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới: Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân sân ta ra sức củng cố, cải tạo xã hội chủ nghĩa và tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Trước yêu cầu mới của cuộc cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa, cải cách bộ máy nhà nước ta, việc cải cách cơ quan Công tố và thành lập Viện kiểm sát nhân dân trở thành yêu cầu khách quan, tất yếu. Hiến pháp năm 1959 đã ghi nhận chế định Viện kiểm sát nhân dân, trong đó xác định vị trí, chức năng và các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam, cụ thể: Viện kiểm sát nhân dân tối cao có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ quan nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà nước và công dân. 

          Trên cơ sở Hiến pháp năm 1959, ngày 15 tháng 7 năm 1960, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Đây là đạo luật quan trọng đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước ta và kể từ đó, ngày 26/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân. Có thể nói, việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và nguyên tắc tổ chức theo hệ thống dọc của VKSND là một bước tiến mới bảo đảm cho việc thực hiện chế độ pháp chế thống nhất trong lịch sử nước ta. Cũng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã được Quốc hội bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.    

          II) Qúa trình phát triển

          Trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, ngành Kiểm sát nhân dân đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng với những thành tựu nổi bật. Tích cực tham gia và đóng góp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ cuộc sống thanh bình của nhân dân; tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Là một khâu quan trọng trong quá trình tố tụng, hoạt động của ngành Kiểm sát là sự khẳng định kết quả của quá trình điều tra và tạo tiền đề đúng đắn cho quá trình xét xử. Theo tinh thần đó, Viện kiểm sát các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, truy tố đúng người, đúng tội, phấn đấu cho nền tư pháp tiến bộ, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã mở rộng hơn, bắt đầu từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và xuyên suốt quá trình tố tụng. Chất lượng công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao, gắn công tố với hoạt động điều tra và bảo đảm nguyên tắc tranh tụng. Thông qua các bản cáo trạng, bản luận tội sắc bén, tâm phục, khẩu phục, có tác dụng xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, cũng như răn đe, phòng ngừa tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống thanh bình của nhân dân.

          Ngành Kiểm sát nhân dân luôn quán triệt tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Bảo vệ pháp luật, dựa vào pháp luật và tuân thủ pháp luật trở thành phẩm chất của Kiểm sát viên và là đặc trưng tiêu biểu của ngành Kiểm sát. Thông qua công tác kiểm sát, đã nắm bắt ngày càng đầy đủ tình hình vi phạm trong lĩnh vực tư pháp, thẳng thắn chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án; kịp thời kháng nghị, kiến nghị sửa chữa, khắc phục; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền đề cao kỷ cương, kỷ luật, áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm. Đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên không ngừng rèn luyện, tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày càng trưởng thành "vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Thông qua hoạt động thực tiễn, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, bản lĩnh, tự tin hơn khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của thời kỳ đổi mới và hội nhập.

          Những thành tựu ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong 59 năm qua là kết quả phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, kiểm sát viên dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương, sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân. Càng nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề trước Đảng và nhân dân; toàn ngành sẽ quyết tâm, phát huy truyền thống, tập trung trí tuệ, sức mạnh, đoàn kết một lòng, tiếp tục ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các tin mới hơn
Hội nghị lần thứ III BCH Đảng bộ thành phố khóa 23 nhiệm kì 2020-2025 (09/09/2020)
Hội nghị lần thứ III BCH Đảng bộ thành khố khóa 23 nhiệm kì 2020-2025 (09/09/2020)
Hội Phụ nữ TP xuống tận cơ sở hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng BlueZone phòng chống dịch Covid..19. (21/08/2020)
Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19(21/08/2020)
Chung tay đảy lùi dịch Covid-19(21/08/2020)
Các tin cũ hơn
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Hóa kiểm tra tình trạng sạt lở đường GT tại P.Hoàng Tân(30/07/2019)
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Hóa kiểm tra tình trạng sạt lở đường GT tại P.Hoàng Tân(30/07/2019)
Đảng bộ xã HHT, công bố QĐ Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ(30/07/2019)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Chí Linh(26/07/2019)
Chí Linh cần khai thác tốt lợi thế để phát triển du lịch tâm linh(19/07/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website