Lịch làm việc
Lịch làm việc Tuần 30 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 30, từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 22/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Thăm tặng quà dịp 27/7/2019

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND xã Lê Lợi

Họp UBND thành phố

Thứ Ba -   Ngày 23/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Dự án-GPMB

Thăm tặng quà 27/7

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND phường Cộng Hòa

Thăm tặng quà 27/7

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Tòa án vụ ông Dưỡng, Hưng Đạo

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Khai mạc lớp bồi dưỡng QPAN đối tượng 4

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND phường Sao Đỏ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư - Ngày 24/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị Liên đoàn Thành phố

Nghe Báo cáo các dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Diễn tập phòng, chống thiên tai
tại Cổ Thành

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kỷ niệm ngày thành lập
Công đoàn Việt Nam

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND phường Văn An

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 25/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn thư

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Thứ Sáu - Ngày 26/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự kỳ họp HĐND phường Hoàng Tân

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 29 - 2019(17/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019(09/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 27 - 2019(02/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 26 - 2019(25/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 25 - 2019(18/06/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website