Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022) 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày19/12/2022

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Dự Lễ dân hương tại Đền thờ Chu Văn An

Kiểm tra cơ sở

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Dự Lễ dân hương tại Đền thờ Chu Văn An

Họp Hội đồng GPMB

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

Dự Lễ dân hương tại Đền thờ Chu Văn An

Kiểm tra cơ sở

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Dự Lễ dân hương tại Đền thờ Chu Văn An

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự Lễ dân hương tại Đền thờ Chu Văn An

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba -

Ngày20/12/2022

Nguyễn Văn Kiên-

Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Hưng -

Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 21/12/2022

Nguyễn Văn Kiên-

Chủ tịch UBND

Họp Thường trực,

BTV Thành ủy

Chúc mừng một sốđơn vị quân đội trên địa bàn thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp Thường trực,

BTV Thành ủy

Chúc mừng một sốđơn vị quân đội trên địa bàn thành phố

Nguyễn Văn Hưng -

Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực,

BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực,

BTV Thành ủy

Chúc mừng mộtsốđơn vị quân đội trên địa bàn thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Thường trực,

BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm -

Ngày 22/12/2022

Nguyễn Văn Kiên-

Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Nguyễn Văn Hưng -

Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Thứ Sáu –

Ngày 23/12/2022

Nguyễn Văn Kiên-

Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Nguyễn Văn Hưng -

Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Dự Hội nghị kiểmđiểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chíỦy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2022

Các tin mới hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023(10/03/2023)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023(23/02/2023)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023(23/02/2023)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023(23/02/2023)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 16/01/2022 đến ngày 20/01/2022(18/01/2023)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022(16/12/2022)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022(16/12/2022)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022(29/11/2022)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022(29/11/2022)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022(16/11/2022)
Thông báo
Công văn của UBND thành phố tăng cường đảm bảo công tác PCCC và CHCN đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn.
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Chí Linh
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Chí Linh
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Chi Ngãi, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỷ lệ 1/500.
Thông báo về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023.
Thông báo về việc sử dụng các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú kể từ ngày 01/01/2023
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín