Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 70

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 70 từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 04/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Cổ Thành

Dự Đại hội Đảng bộ phường Cổ Thành

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Phường Cổ Thành

Dự Đại hội chi bộ phòng Công chứng số 2

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng bộ Phường Cổ Thành

Dự Đại hội Đảng bộ phường Cổ Thành

Thứ Ba - 

Ngày 05/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Sao Đỏ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Sao Đỏ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Sao Đỏ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 06/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Thái Học

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ xã Hưng Đạo

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự Đại hội chi bộ Bưu điện Chí Linh

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng bộ xã Hưng Đạo

Họp UBND thành phố

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 07/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm tiệc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng bộ phường Phả Lại

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm tiệc tại cơ sở

Làm tiệc tại cơ sở

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm tiệc tại cơ quan

Làm tiệc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm tiệc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng bộ phường Phả Lại

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm tiệc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng bộ phường Phả Lại

Thứ Sáu –

Ngày 08/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Phả Lại

 

Làm tiệc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm tiệc tại cơ sở

Làm tiệc tại cơ sở

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm tiệc tại cơ quan

Làm tiệc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Phả Lại

 

Làm tiệc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Phả Lại

 

Làm tiệc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 69(28/04/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 68(21/04/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND-UBND thành phố tuần 67(15/04/2020)
Lịch làm việc Thường Trực HĐND-UBND thành phố tuần 66(07/04/2020)
Lịch làm việc tuần 65 -2020(01/04/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website