Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND thành phố tuần 86

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 86 từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 24/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 25/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc với xã Hưng Đạo về công tác quản lý đất đai, bến bãi

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác đền bù giải phóng mặt bằng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Tân Dân

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Văn An

Thứ Tư

Ngày 26/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở vật chất trường học chuẩn bị năm học mới

Kiểm tra cơ sở vật chất trường học chuẩn bị năm học mới

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Cộng Hòa

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Hoàng Tân

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 27/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Làm việc với tổ công tác xây dựng Đề án phát triển thành phố Chí Linh giai đoạn 2020 – 2030; tầm nhìn đến năm 2050

Họp Thường trực thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 28/8

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Phả Lại

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Chí Minh

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố tuần 91(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 89(17/09/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 85(18/08/2020)
lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 84(13/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website