Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 72

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 72 từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)

  

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 18/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 19/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội trường lái xe

Dự Đại hội trường lái xe

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Khám sức khỏe cán bộ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khám sức khỏe cán bộ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 20/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng phường An Lạc

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

Dự Đại hội Đảng Khối chính quyền

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 21/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng phường Văn Đức

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng phường Văn Đức

Dự Đại hội Đảng phường Văn Đức

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Sáu –

Ngày 22/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra các dự án - Giải phóng mặt bằng

Khai mạc Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Hội đồng thi tuyển giáo viên

Khai mạc Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Hội đồng thi tuyển giáo viên

Khai mạc Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 71(12/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 70(06/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 69(28/04/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 68(21/04/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND-UBND thành phố tuần 67(15/04/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website