Lịch làm việc
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 09 - 13 tháng 8 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

Ngày09/8/2021

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Họp Giao ban LãnhđạoỦy ban nhân dân thành phố

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp Giao ban LãnhđạoỦy ban nhân dân thành phố

Họp UBND tỉnh

 

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

Họp Giao ban LãnhđạoỦy ban nhân dân thành phố

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Họp Giao ban LãnhđạoỦy ban nhân dân thành phố

Trực công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

 

 

 

Thứ Ba -

Ngày10/8/2021

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Dự buổi làm việc của Bí thư Thành ủy với phường Bến Tắm

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số siêu thị trên địa bàn thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp

Làm việc với phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch về triển khai một số nhiệm vụ trong tuần

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Tư

Ngày 11/8/2021

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Dự buổi làm việc của Bí thư Thành ủy với phường Hoàng Tân

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc với xã Nhân Huệ và Cổ Thành

Họp Cơ quan thường trực Ban Chỉđạo phòng, chống lụt bão thành phố

Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Trực phòng, chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

 

 

Thứ Năm -

Ngày 12/8/2021

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Dự họp về công tác phòng chống lụt bão của UBND thành phố

Họp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Báo cáo UBND thành phố về công tác phòng chống lụt bão

Dự họpBáo cáo Hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự họp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19

Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

 

 

 

Thứ Sáu –

Ngày13/8/2021

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, thiên tai

Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Công ty Poyun và Eastech về kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 11/10 - 15/10 năm 2021 (15/10/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 04/10 - 08/10 năm 2021 (07/10/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 27/9 - 01/10 năm 2021(29/09/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 20/9 - 24/9 năm 2021(29/09/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 13/9 - 17/9 năm 2021 (14/09/2021)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 02 - 6 tháng 8 năm 2021(06/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 26 - 30 tháng 7 năm 2021 (06/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 19 - 23 tháng 7 năm 2021 (06/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 12 - 16 tháng 7 năm 2021(14/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 2 tháng 7 năm 2021(07/07/2021)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín