Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 38-2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 38, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 16/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc UBND tỉnh

Làm việc UBND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với đoàn kiểm tra cải cách hành chính

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc vi đoàn kim tra CCHC tỉnh Hải Dương

Làm việc vi đoàn kim tra CCHC tỉnh Hải Dương

Báo cáo thường trc Thành ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 17/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở TNMT

Lam việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

D Hội thảo nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội tỉnh Hải Dương

 

Hội nghị Ban thường vụ

Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát hành lang ATGT

Phường Sao Đỏ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 18/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra đất trái thẩm quyền

Nghe báo cáo các dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc Thanh tra BỘ TNMT tại Hà Nội

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

L hội Côn Sơn-Kiếp Bạc

Họp tiu ban phục vụ din tập KVPT Tỉnh 2019 (UBND tỉnh Hải D ương)

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát hành lang ATGT

Phường Cộng Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 19/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự khai giảng ĐH Sao Đỏ

Họp xét đất trái thẩm quyền

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra kiểm kê đất đai

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Đi cơ s xã, phường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát hành lang ATGT

Phường Văn An

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 20/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn

Nghe báo cáo các dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát quản lý nhà nước hành lang ATGT công an thành ph và phòng QL ĐT

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
lịch làm việc tuần 36 -2019(04/09/2019)
Lịch làm việc tuần 35 - 2019(28/08/2019)
Lịch làm việc tuần 34 - 2019(21/08/2019)
Lịch làm việc tuần 33 - 2019(19/08/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website