Lịch làm việc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUẦN 88

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 88 từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 07/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Họp Thường vụ Thành ủy

Kiểm tra cơ sở

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Họp Thường vụ Thành ủy

Kiểm tra cơ sở

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Họp Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Họp Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Thường trực Thành ủy

Họp Thường vụ Thành ủy

Kiểm tra cơ sở

Thứ Ba - 

Ngày 08/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp UBND tỉnh

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát tại phường Phả Lại

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Thứ Tư

Ngày 09/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Kiểm tra cơ sở

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát tại phường Hoàng Tiến

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 10/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc tại cơ quan

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 11/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Nghe báo cáo các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 2 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố(13/01/2021)
Lịch làm việc Thường trực HĐND lãnh đạo UBND tuần 104(04/01/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND tuần 102(15/12/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thành phố tuần 101(15/12/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND tuần 100(01/12/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND thành phố tuần 87(03/09/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND thành phố tuần 86(24/08/2020)
Lịch làm việc tuần 85(18/08/2020)
lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 84(13/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín