Lịch làm việc
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 28, từ ngày 08/6/2019 đến ngày 12/6/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 08/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Dự án-GPMB

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Cục Phòng chống
thiên tai Trung ương

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự Tòa án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Đi công tác

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Tập huấn HĐND tỉnh

Họp UBND thành phố

Thứ Ba -   Ngày 09/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Giao thông
v/v đường giao đấu nối QL 37

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Thứ Tư - Ngày 10/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Thuế Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 11/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Tài nguyên và Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Thứ Sáu - Ngày 12/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 27 - 2019(02/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 26 - 2019(25/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 25 - 2019(18/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 23 - 2019(04/06/2019)
Lịch làm việc tuần 22-2019(31/05/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website