Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 59 - 2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 59 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 17/02

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Tài nguyên – Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với UBND phường Cộng Hòa

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Trung tâm y tế thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 1802

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 19/02

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Dự Tòa cấp cao tại Hà Nội

Họp với Công ty xăng dầu Thái Sơn

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Đối thoại nhân dân Hồ Côn Sơn

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát, khảo sát phường Cộng Hòa, phường Sao Đỏ về an toàn giao thông

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 20/02

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với BCĐ ATTP tỉnh Hải Dương

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 21/02

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với đoàn kiểm tra tổng cục môi trường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp với Trung đoàn 2 và tập đoàn FLC

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lich làm việc tuần 58 - 2020(12/02/2020)
Lịch làm việc tuần 57-2020(05/02/2020)
Lịch làm việc tuần 56-2020(05/02/2020)
Lịch làm việc tuần 55 - 2020(15/01/2020)
Lịch làm việc tuần 54 - 2020(07/01/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website