Lịch làm việc
Lịch làm việc của Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 71

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 71 từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)

  

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 11/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Cộng Hòa

Làm việc với Đoàn kiểm toán

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Dự Đại hội Đảng bộ phường Tân Dân

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng bộ xã Lê Lợi

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 12/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Tân Dân

Kiểm tra giải phóng mặt bằng

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

Dự Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Tân Dân

Giám sát công tác hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thứ Tư

Ngày 13/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Kiểm tra các dự án – Quy hoạch

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ sở

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Dự Đại hội Đảng bộ phường Văn An

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp UBND thành phố

Giám sát công tác hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 14/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Văn An

Làm việc với Sở Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Văn An

Họp BCH Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Dự Đại hội Đảng bộ phường Văn An

Giám sát công tác hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thứ Sáu –

Ngày 15/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Đảng ủy Khối chính quyền

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng bộ Công an thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát công tác hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19

Giám sát công tác hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 70(06/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 69(28/04/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 68(21/04/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND-UBND thành phố tuần 67(15/04/2020)
Lịch làm việc Thường Trực HĐND-UBND thành phố tuần 66(07/04/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website