Lịch làm việc
Lịch làm việc Tuần 29 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 29, từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 15/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tiếp dân

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự khai giảng lớp thăng hạng giáo viên 2019

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba -   Ngày 16/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Thứ Tư - Ngày 17/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Làm việc Sở Y tế

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp Ban tổ chức Lễ thắp nến tri ân Liệt sỹ

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND thành phố

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 18/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB-Dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Trao huy hiệu Đảng phường Cộng Hòa

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với đoàn kiểm tra chuẩn y tế xã, phường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu - Ngày 19/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc Thanh tra tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019(09/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 27 - 2019(02/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 26 - 2019(25/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 25 - 2019(18/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 23 - 2019(04/06/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website