Lịch làm việc
Lịch làm việc Tuần 29 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 29, từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 15/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tiếp dân

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự khai giảng lớp thăng hạng giáo viên 2019

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba -   Ngày 16/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Thứ Tư - Ngày 17/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Làm việc Sở Y tế

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp Ban tổ chức Lễ thắp nến tri ân Liệt sỹ

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND thành phố

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 18/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB-Dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Trao huy hiệu Đảng phường Cộng Hòa

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với đoàn kiểm tra chuẩn y tế xã, phường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu - Ngày 19/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc Thanh tra tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019(09/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 27 - 2019(02/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 26 - 2019(25/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 25 - 2019(18/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 23 - 2019(04/06/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website