Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 79 từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 06/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Thứ Ba - 

Ngày 07/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 08/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 09/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban chỉ đạo Hoạt động hè 2020

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Công nhân viên chức lao động TP Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 10/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Ngày hiến máu tình nguyện

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố tuần 91(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 89(17/09/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website