Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 63 - 2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 63 từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

  

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 16/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp BTV Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp BTV Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp BTV Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp BTV Thành ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp BTV Thành ủy

Họp BTV Thành ủy

Thứ Ba - 

Ngày 17/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra phòng chống dịch COVID-19

Họp BCĐ Phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp đền bù tái định cư: 08 hộ dân đường tránh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Thi đua – khen thưởng khối các huyện - thị xã – Thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 18/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB Dự án

Họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Đảng ủy Hưng Đạo

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với phường Văn An

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 19/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Làm việc với Sở Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Đảng ủy Cộng Hòa

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Phường Phả Lại

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 20/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

UBND tỉnh làm việc với thành phố

Nghe báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp giải quyết vướng mắc thi công đường điện Tân Dân

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp giải quyết đơn kiến nghị nhà thầu KDC mới khu phố Hưng Đạo

Họp phường Chí Minh, dự án Contrexim bàn giao đất công, giải quyết đền bù đường tránh

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 62 -2020(12/03/2020)
Lịch làm việc tuần 61 - 2020(04/03/2020)
Lịch làm việc tuần 60 - 2020(26/02/2020)
Lịch làm việc tuần 59 - 2020(19/02/2020)
Lich làm việc tuần 58 - 2020(12/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website