Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 53 -2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 53, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020) 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 30/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp trực tuyến Chính phủ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Tài nguyên – Môi trường

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri tại phường Hoàng Tân

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND Bắc AN

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 31/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Khóa sổ Khối tài chính

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri tại Nhân Huệ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Khóa sổ Khối tài chính

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND Tân Dân

Công tác tại Thái Nguyên

Thứ Tư

Ngày 01/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 02/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 03/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Tài nguyên – Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối, huyện TP (tại Hải Dương)

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố tuần 91(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 89(17/09/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 52 - 2019(24/12/2019)
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website