Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 50 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 50, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 09/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Dự lễ khai trường cổng dịch vụ công quốc gia

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 10/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự bàn giao cầu Kênh Giang

Làm việc với Ban quản lý dự án tỉnh

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 11/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với xã Bắc An

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 12/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương – 2019

Làm việc với lãnh đạo phường Văn An

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 13/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với lãnh đạo phường Phả Lại

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website