Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 31 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 31, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 29/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri phường Văn Đức

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Công tác tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND phường Hoàng Tiến

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba -   Ngày 30/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tiếp dân

Kiểm tra giải quyết đơn

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri phường Cộng Hòa

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Công bố Quyết định
thành lập các trường

Tiếp xúc cử tri tại xã Lê Lợi

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND Xã Hoàng Hoa Thám

Giám sát thường xuyên xã Hưng Đạo

Thứ Tư - Ngày 31/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc đoàn kiểm tra tỉnh ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Liên minh HTX tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

BTV Thành ủy làm việc với
Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 01/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra các dự án-GPMB

Nghe báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu - Ngày 02/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Hội nghị Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự kỷ niệm 50 năm thực hiện
di chúc của Bác Hồ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 30 - 2019(23/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 29 - 2019(17/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019(09/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 27 - 2019(02/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 26 - 2019(25/06/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website