Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 69

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 69 từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/5/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 27/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Dự họp duyệt ngân sách chi Đảng bộ

Thứ Ba - 

Ngày 28/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 29/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 30/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Thứ Sáu –

Ngày 01/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 68(21/04/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND-UBND thành phố tuần 67(15/04/2020)
Lịch làm việc Thường Trực HĐND-UBND thành phố tuần 66(07/04/2020)
Lịch làm việc tuần 65 -2020(01/04/2020)
Lịch làm việc tuần 64 - 2020(25/03/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website