Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 45 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 45, từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 04/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 05/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thường trực Thành ủy

 

 

Họp BTV Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp dân UBND tỉnh

Họp Bến xe khách phía Đông (Hoàng Tân)

 

Họp Sở Xây dựng nghiệm thu đô thị

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Báo cáo TT Thành ủy về Hội khỏe Phù Đổng năm 2019

 

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

Hội nghị liên tịch HĐND

thành phố

Thứ Tư

Ngày 06/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc thanh tra tỉnh

 

 

Nghe báo cáo các dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Dự Đại hội Cựu giáo chức tỉnh Hải Dương

 

Dự kiểm tra công tác dân vận tại Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Dự kỳ họp bất thường

P. Bến Tắm

 

Làm việc cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 07/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc Sở Tài chính

 

Nghe báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việccơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

 

Làm việc cơ quan

 

Giám sát công trình giao thông Bến Tắm khu Trại Mét

Thứ Sáu –

Ngày 08/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Kiểm tra giải phóng mặt bằng

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 44 - 2019(31/10/2019)
Lịch làm việc tuần 43 - 2019(23/10/2019)
Lịch làm việc tuần 42 - 2019(16/10/2019)
Lịch làm việc tuần 41 -2019(08/10/2019)
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website