Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày18/7/2022

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Công tác miền Trung

Công tác miền Trung

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Công tác miền Trung

Công tác miền Trung

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba -

Ngày19/7/2022

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Công tác miền Trung

Công tác miền Trung

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Công tác miền Trung

Công tác miền Trung

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 20/7/2022

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Công tác miền Trung

Công tác miền Trung

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Công tác miền Trung

Công tác miền Trung

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm -

Ngày 21/7/2022

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Nguyễn Văn Hưng –

Phó Chủ tịch UBND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Thứ Sáu –

Ngày22/7/2022

Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Dự Lễ mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu năm 2022

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Dự Lễ mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu năm 2022

Nguyễn Văn Hưng–

Phó Chủ tịch UBND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị nghị lt 5 BCH TW Đảng khóa XIII

Dự Lễ mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu năm 2022

Các tin mới hơn
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)(22/09/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)(22/09/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 04/8/2023 đến ngày 08/9/2023)(22/09/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)(22/09/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)(22/09/2023)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022(19/07/2022)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 04/7/2022 đến ngày 8/7/2022(08/07/2022)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 (29/06/2022)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022(29/06/2022)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022(16/06/2022)
Thông báo
Quyết định phê duyệt cấu trúc đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 đối với tuyển dụng giáo viên, nhân viên thư viện, thiết bị các cơ sở giao dục công lập năm 2023.
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo thành phố Chí Linh năm 2023.
Thông báo kết quả môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023.
Thông báo số 538/TB-TCKH ngày 21/8/2023 của UBND thành phố Chí Linh về việc Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Chí Linh bàn giao
Lịch làm việc
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 04/8/2023 đến ngày 08/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín