Tin địa phương
Hiệu quả hoạt động ủy thác giữa NHCSXH TP với các tổ chức chính trị - xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hoạt động ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Chí Linh tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bà Cao Thị Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cho biết, thời gian qua, thực hiện chương trình ký kết liên tịch giữa Hội LHPN các cấp với NHCSXH TP quản lý nguồn vốn ở 19 xã, phường đã đạt được những thành quả quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Theo đó, tính đến hết tháng 6 năm 2023, Hội Phụ nữ TP quản lý 94 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 3 nghìn hộ vay vốn; tổng dư nợ đến cuối tháng năm 2023 đạt trên 193 tỉ đồng, chiếm trên 50 % tổng dư nợ ủy thác, tăng 6,9 tỉ đồng so với đầu năm; dư nợ bình quân trên một hộ trên trên 60 triệu đồng; số tổ viên gửi tiết kiệm thường xuyên hàng tháng đạt 95%, thu lãi đạt trên 99,7%. Qua đánh giá, xếp loại, hầu hết các tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Phụ nữ các xã, phường quản lý đều xếp loại tốt. Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội thành phố thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên phụ nữ, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ hộ thoát nghèo trong hội viên phụ nữ 

Cũng như Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố,trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội Nông Dân TP đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa đồng vốn ưu đãi đến tận tay người vay, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP luôn bám sát nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH TP, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp, chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn trực thuộc Hội quản lý thực hiện đúng chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội ở cơ sở. Đến hết tháng 6 năm 2023, tổng dư nợ ủy thác vốn vay NHCSXH của Hội Nông Dân TP trên 119 tỷ đồng , với gần 2 nghìn hộ gia đình đang vay vốn thông qua 67 tổ Tiết kiệm vay vốn. Cùng với việc giúp hội viên nông dân vay vốn, Hội nông dân các cấp còn tích cực tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn, giúp họ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội TP đã triển khai ký Văn bản liên tịch với 4 tổ chức chính trị-xã hội của thành phố. Có 100% tổ chức cơ sở cấp xã, phường thực hiện hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội TP, quản lý 210 tổ Tiết kiệm và vay vốn . Tính đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2023, tổng dư nợ cho vay ủy thác là 398 tỷ đồng với gần 6154 nghìn hộ còn dư nợ. Trong đó dư nợ ủy thác chiếm tỷ lệ 99,86% trong tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội TP, tăng 26 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó: Hội Nông dân quản lý 119  tỷ đồng với gần 2 nghìn nghìn hộ dư nợ; Hội Phụ nữ quản lý 193 tỷ đồng với gần 3 nghìn hộ dư nợ; Hội Cựu chiến binh quản lý 61 tỷ đồng với 1 nghìn hộ dư nợ và Đoàn Thanh niên quản lý 23 tỷ đồng với gần 383 hộ dư nợ. Nguồn vốn cho vay ủy thác được các cấp tổ chức CT-XH phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm để lồng ghép, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến các hội viên, đảm bảo giúp hội viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích và phát huy tốt hiệu quả. Từ việc phối hợp lồng ghép đó, các hội viên đã sử dụng nguồn vốn vay kịp thời và có hiệu quả, chấp hành tốt các nghĩa vụ như trả nợ, trả lãi đúng hạn cho nhà nước. Chất lượng hoạt động tín dụng ủy thác được các cấp tổ chức CT-XH phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để nâng cao, đến nay nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,064%/tổng dư nợ. Công tác giải ngân cho vay được phối hợp trực tiếp tại các điểm giao dịch tại xã, phường hàng tháng, có sự chứng kiến của tổ chức CT-XH cấp xã, phường và tổ trưởng các Tổ tiết kiệm vay vốn, tạo ra tính công khai, dân chủ nguồn vốn chính sách. Thông qua kênh vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, các cấp tổ chức CT-XH đã có điều kiện thường xuyên gần gũi đến các hội viên của mình, góp phần thường xuyên củng cố hệ thống chính trị của tổ chức mình tại cơ sở, thực sự là cầu nối để góp phần hỗ trợ chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến tận tay hội viên, giúp họ tiếp cận thuận lợi nhất nguồn vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương của mình.

Ông Lê Quang Toàn – Giám đốc NH CSXH thành phố cho biết: Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội TP đã phối hợp tốt cùng các tổ chức Chính trị - xã hội trong thực hiện ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách đến Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đạt được những kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực của cán bộ Ngân hàng CSXH TP còn có sự phối kết hợp tích cực của các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác từ thành phố đến cơ sở. Hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức Chính trị - xã hội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, qua đó tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, hạn chế tín dụng đen và góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố.Thời gian tới, NHCSXH TP sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của Chính phủ để người vay vốn hiểu và thực hiện đúng chính sách, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và có trách nhiệm trả nợ ngân hàng. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, từ ngân sách địa phương, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong Nhân dân, kịp thời phục vụ nhu cầu vay vốn cho các đối tượng chính sách, bảo đảm giải ngân nhanh, gọn với mức vay hợp lý theo quy định, giúp cho các gia đình có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống./.

                                                                                                                                                                 P. Tuấn

 

Các tin mới hơn
Kỳ vọng Festival Chí Linh - Hải Dương 2023(20/09/2023)
Lần đầu tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương(12/09/2023)
Uỷ ban MTTQ và Ngân hàng chính sách xã hội thành phố ký kết chương trình phối hợp hoạt động. (11/09/2023)
CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT FESTIVAL CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG 2023(08/09/2023)
CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT FESTIVAL CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG 2023(08/09/2023)
Các tin cũ hơn
93 mô hình kinh tế của nông dân Chí Linh mang lại giá trị cao(07/06/2023)
Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng đối thoại với đoàn viên thanh niên(07/06/2023)
Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Chí Linh đẩy mạnh cho vay nguồn vốn hỗ trợ xuất khẩu lao động(24/05/2023)
Đảng bộ TP Chí Linh thực hiện vượt 7 chỉ tiêu Đại hội(17/05/2023)
Khai hội truyền thống chùa Thanh Mai (26/04/2023)
Thông báo
Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi và cấu trúc đề thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán, nhân viên văn thư các cơ sở giáo dục công lập năm 2023.
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh
Quyết định phê duyệt cấu trúc đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 đối với tuyển dụng giáo viên, nhân viên thư viện, thiết bị các cơ sở giao dục công lập năm 2023.
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo thành phố Chí Linh năm 2023.
Lịch làm việc
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 04/8/2023 đến ngày 08/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín