Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 52 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 52, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 23/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Tổng kết Mặt trận tổ quốc

Họp xử lý nhà đất các xã, phường

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND phường Phả Lại

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 24/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải phóng mặt bằng, dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Tư

Ngày 25/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự HN TĐKT các huyện – thành phố tại Nam Sách

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND phường Cộng Hòa

Họp Ban chấp hành Thành ủy

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 26/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Nội vụ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri phường Bến Tắm

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự kỳ họp HĐND phường Văn An

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Dự kỳ họp HĐND phường Văn An

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 27/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự kỳ họp HĐND xã Hưng Đạo

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website