Lịch làm việc
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 81 từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 20/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 21/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Khai mạc Giải bóng đá nhi đồng thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 22/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 23/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 24/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố tuần 91(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 89(17/09/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website