Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 40 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 40, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 01/10/2019) 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 30/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Làm việc với T.T. Tỉnh ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc với T.T. Tỉnh ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc với T.T. Tỉnh ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Thăm tặng quà người cô đơn, khó khăn

 

Họp Thành ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 01/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Dự khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019’-P. Thái Học

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 02/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Tổng kết Xây dựng

Nông thôn mới Tỉnh

 

 

Kiểm tra GPMB-Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Tổng kết Xây dựng

Nông thôn mới Tỉnh

 

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Dự Tổng kết hoạt động hè-Chiến dịch TNTN 2019 Tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Giám sát Hành lang ATGT

P. Sao Đỏ

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 03/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thành ủy

 

Nghe Báo cáo các d án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Đi cơ sở

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 04/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc với Sở Nội vụ

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Đi cơ sở

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
lịch làm việc tuần 36 -2019(04/09/2019)
Lịch làm việc tuần 35 - 2019(28/08/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website