Lịch làm việc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUẦN 3 THÁNG 3 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/3/2021)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 15/3/2021

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc với xã Hưng Đạo về : Công tác phòng chống dịch và Công tác bầu cử

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Thường trực phòng chống dịch

- Họp Ban thường vụ Thành ủy

- Làm việc với Tổ công tác của tỉnh

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Thứ Ba - 

Ngày 16/3/2021

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc với Phường Cộng Hòa về : Công tác phòng chống dịch và Công tác bầu cử

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc ở cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Tổ chức tiêm chủng vacxin Covid-19 các đối tượng thành phố

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Kiểm tra cơ sở

Họp UBND thành phố

Thứ Tư

Ngày 17/3/2021

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Kiểm tra cơ sở

 

Kiểm tra cơ sở

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Thường trực phòng chống dịch

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Kiểm tra cơ sở

Kiểm tra cơ sở

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 18/3/2021

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Dự lễ giao nhận quân năm 2021

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Dự lễ giao nhận quân năm 2021

Làm việc với xã Hoàng Hoa Thám về Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự lễ giao nhận quân năm 2021

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Dự lễ giao nhận quân năm 2021

Thường trực phòng chống dịch

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 19/3/2021

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Dự họp Thường trực Thành ủy

Dự họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự họp Thường trực Thành ủy

Dự họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Dự họp Thường trực Thành ủy

Dự họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp Thường trực Thành ủy

Dự họp Thường trực Thành ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 13/9 - 17/9 năm 2021 (14/09/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 6/9 - 10/9 năm 2021(07/09/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 30/8 - 01/9 năm 2021(31/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 23 - 27 tháng 8 năm 2021 (24/08/2021)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 16 - 20 tháng 8 năm 2021 (18/08/2021)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUẦN 2 THÁNG 3 NĂM 2021(11/03/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2021(11/03/2021)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 4 năm 2021 (09/03/2021)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 3.2021(21/01/2021)
Lịch làm việc tuần 2 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố(13/01/2021)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín