Lịch làm việc
Lịch làm việc Tuần 26 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 26, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 24/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Ngân hàng
Chính sách xã hội Trung ương

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba -   Ngày 25/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB-Dự án

Kiểm tra GPMB-Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Hội văn hóa
nghệ thuật tỉnh Hải Dương

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư - Ngày 26/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Kiểm tra giải quyết đơn

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 27/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra đất trái thẩm quyền

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp điện lực Chí Linh
Dự án bó cáp

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu - Ngày 28/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tiếp dân

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng TP

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Hội nghị BTV Thành ủy

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng TP

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Dự Lễ tuyên dương
Mẹ Việt Nam Anh hùng

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 25 - 2019(18/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 23 - 2019(04/06/2019)
Lịch làm việc tuần 22-2019(31/05/2019)
lịch làm việc Tuần 21 - 2019(21/05/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thành phố tuần 20 (Từ 12/5 đến 19/5)(14/05/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website