Thông tin chỉ đạo điều hành
Quyết định số 1772 của UBND thành phố về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 07 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Nội, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh

tải quyết định 1772/QĐ-UBND tại đây:/uploads/QD1772UBND.pdf
Các tin mới hơn
Hưỡng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng chống dịch bệnh Covid-19(09/08/2020)
Công văn của UBND thành phố v/v tạm dừng kinh doanh một số dịch vụ không thiết yếu để phòng chống Covid-19(09/08/2020)
Công văn UBND thành phố v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19(28/07/2020)
Thông báo về việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020(29/06/2020)
Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực thông tin điện tử theo quyết định 4205 của UBND tỉnh(24/04/2020)
Các tin cũ hơn
Quyết định số 1771 của UBND thành phố về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 01 lô đất ở tại Khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh(26/11/2019)
Quyết định số 1770 của UBND thành phố về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất ở tại Khu dân cư An Hưng, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh(26/11/2019)
kế hoạch 105 của UBND thành phố kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai "tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025"(26/11/2019)
kế hoạch 106 của UBND thành phố tổng kết thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - quân sự địa phương và phòng trào thi đua Quyết thắng năm 2019(26/11/2019)
Kế hoạch số 98 của UBND thành phố về kiểm tra, đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Chí Linh năm 2019(26/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website