Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 51 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 51, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)

  

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 16/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 17/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị trực tuyến

Kiểm tra Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị trực tuyến

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị trực tuyến

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị trực tuyến

Dự hội nghị sơ két 02 năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Hội nghị trực tuyến

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 18/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 19/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp Ủy ban ND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp Ủy ban ND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp BCĐ Hội khỏe Phù đổng năm 2020

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Họp HĐND thành phố

Làm việc tại Cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 20/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị quân sự

Làm việc tại Cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị quân sự

Thăm, tặng quà 22/12

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị quân sự

Thăm, tặng quà 22/12

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website