Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 74 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 01/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 02/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Họp Tiểu ban tuyên truyền Đại hội

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 03/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra sản xuất

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 04/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Giải phóng Mặt bằng - Dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Sáu –

Ngày 05/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Nội vụ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 73(28/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 72(21/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 71(12/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 70(06/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 69(28/04/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website