Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 68

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 68 từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/4/2020)


Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 20/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra sản xuất

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra học trực tuyến tại các nhà trường

Họp Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 21/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Giải phóng mặt bằng các dự án

Họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Báo cáo Thường trực Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Báo cáo Thường trực Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Dự họp Thường trực Thành ủy

Thứ Tư

Ngày 22/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra phòng chống dịch

Kiểm tra phòng chống dịch

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc HĐ GPMB: tiến độ đường tránh qua thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại phường Bến Tắm

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 23/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Nội vụ

Nghe báo cáo huy động quỹ phòng chống dịch

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp kiểm tra tiến độ nghiệm thu các dự án đô thị

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 24/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp làm việc với cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải phóng mặt bằng một số dự án

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm y tế

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Lê Lợi, xã Hưng Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND-UBND thành phố tuần 67(15/04/2020)
Lịch làm việc Thường Trực HĐND-UBND thành phố tuần 66(07/04/2020)
Lịch làm việc tuần 65 -2020(01/04/2020)
Lịch làm việc tuần 64 - 2020(25/03/2020)
Lịch làm việc tuần 63 - 2020(17/03/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website