Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 75 từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 08/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND phường Văn Đức

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự khánh thành cầu Đông Mai

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự kỳ họp HĐND phường Phả Lại

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 09/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với trường Đại học Sao Đỏ

Kiểm tra GPMB Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra tiến độ GPMB đường tránh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 10/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri HĐND thành phố

Kiểm tra giải quyết đơn

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri phường Hoàng Tiến

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Tiếp xúc cử tri

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 11/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Họp Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Họp Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành công an tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 12/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp thường trực Tỉnh ủy

Làm việc với Sở Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm viêc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 73(28/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 72(21/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 71(12/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 70(06/05/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website