Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần từ ngày 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023)

Thứ, ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBND

Đ/c Nguyễn Văn Huỳnh

Phó CT TT UBND

Đ/c Nguyễn Văn Thưởng

Phó CT UBND

Đ/c Nguyễn Văn Hưng

Phó CT UBND

Đ/c Nguyễn Thị Hường

Phó CT HĐND

Thứ 2

06/03

Sáng

Họp với UBND tỉnh tại Chí Linh

Họp với UBND tỉnh tại Chí Linh

Dự Lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Mão 2023

Họp với UBND tỉnh tại Chí Linh

Làm việc tại

cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp Hội đồng giải phóng mặt bằng

Dự Lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Mão 2023

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh

Làm việc tại

cơ quan

Thứ 3

07/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại

cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giám sát Công ty TNHH Michigan Việt Nam

Chiều

Dự Ngày hội Văn hóa thể thao tại huyện Lục Ngạn

Họp với các phòng, ban vv thực hiện sơ kếtĐề án thực hiện Nghị quyết Đại hội

Làm việc tại cơ quan

Họp với các phòng, ban vv thực hiện sơ kếtĐề án thực hiện Nghị quyết Đại hội

Giám sát Công ty TNHH Nhôm Đông Á

Thứ 4

08/03

Sáng

Dự Hội nghị thảo luận sửa đổi Quy chế làm việc của BCH, BTV, TT Thành ủy và các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Dự Hội nghị thảo luận sửa đổi Quy chế làm việc của BCH, BTV, TT Thành ủy và các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Họp Ban Chỉ đạo 138

Kiểm tra cơ sở

Dự Hội nghị thảo luận sửa đổi Quy chế làm việc của BCH, BTV, TT Thành ủy và các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

09/03

Sáng

Họp thống nhất nội dung bàn giao tại các khu vực xâm canh, xâm cưgiữa 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Họp thống nhất nội dung bàn giao tại các khu vực xâm canh, xâm cưgiữa 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Làm việc

tại cơ quan

Họp rà soát công tác thực hiện kiến nghị Kiểm toán

Họp HĐND tỉnh vv lấy ý kiến vào dự thảoLuật Đất đai (sửa đổi)

Chiều

Dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

10/03

Sáng

Họp Thường trực Thành ủy

Dự họp báo cáo Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Dự họp báo cáo Thường trực Thành ủy

Giám sát Công ty TNHH Seidenticker

Chiều

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Họp BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ(Tuần từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)(05/12/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023)(09/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)(09/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)(09/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)(27/10/2023)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023(10/03/2023)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023(23/02/2023)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023(23/02/2023)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023(23/02/2023)
Lịch làm việc Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 16/01/2022 đến ngày 20/01/2022(18/01/2023)
Thông báo
Thông báo về việc cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Thông báo về việc kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo TP Chí Linh 2023
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất ở tại Khu dân cư Trung Tâm, phường Chí Minh
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 01 lô đất ở tại Điểm dân cư mới Khu Ninh Chấp 5, phường Thái Học
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 153 lô đất ở tại Khu tái định cư Đồng Đỗ, phường Thái Học
Lịch làm việc
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ(Tuần từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)
Tìm kiếm
Truyền hình
Kết quả giải quyết TTHC
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 48212
Trước & đúng hạn: 47964
Trễ hạn: 0.1%

( Cập nhật lúc:08/12/2023 13:31:26)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website