Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 73

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 73 từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 25/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Đại hội phường Bến Tắm

Họp UBND huyện Thanh Hà

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Công ty LILAMA 69-1

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ Công ty LILAMA 69-1

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 26/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB – Dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị sơ kết công tác phòng không nhân dân tại BCH Quân sự thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Tư

Ngày 27/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra sản xuất

Dự Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Tiến

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Hội nghị BCH Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Dự Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Tiến

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 28/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Tiến

Nghe báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Tiến

Dự Hội nghị thống nhất Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10-HĐND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Dự Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Tiến

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 29/5

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 72(21/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 71(12/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 70(06/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 69(28/04/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 68(21/04/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website