Lịch làm việc
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 89

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 89 từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 14/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Nghe báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc cơ quan

Họp UBND thành phó

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Lãnh đạo UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 15/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Dự hội nghị chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ tỉnh HD

Dự hội nghị chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ tỉnh HD

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc với phường Cộng Hòa

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Kiểm tra, thẩm định cơ sở vật chất các trường học

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản Phòng Tài nguyên – Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 16/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Nghe báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư công năm 2021

Nghe báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp UBND thành phố

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với phường Thái Học về đơn bà Thảo: đền bù GPMB

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Kiểm tra, thẩm định cơ sở vật chất các trường học

Họp Lãnh đạo UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 17/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Nghe báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư công năm 2021

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc với phường Văn An

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Hội đồng GPMB dự án Khu dân cư Hồ Mật Sơn

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Họp với Phòng GD&ĐT, khối Mầm non, Khối Tiểu học về việc tổ chức bán trú trong trường học

Họp các xã, phường, các phòng ban về công tác cải cách hành chính

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại phường Bến Tắm

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 18/9

Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy; Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh -    Phó Chủ tịch TT UBND

Họp Thường trực Thành ủy; Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn ThưởngPhó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND thành phố tuần 94(21/10/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND thành phố tuần 93(13/10/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 93(13/10/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND tuần 92(08/10/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố tuần 91(29/09/2020)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUẦN 88 (09/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND thành phố tuần 87(03/09/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND thành phố tuần 86(24/08/2020)
Lịch làm việc tuần 85(18/08/2020)
lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 84(13/08/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website