Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 64 - 2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 64 từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 23/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp trả lời đơn nhà thầu Khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 24/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Kiểm tra phòng chống dịch

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Báo cáo tại HN Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Báo cáo tại HN Thường trực Thành ủy

Kiểm tra công tác xử lý vi phạm tại phường Tân Dân

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 25/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB- Dự án

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra tiến độ nghiệm thu khu đô thị

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 26/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Nội vụ

Làm việc với phường Bến Tắm

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 27/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với xã Lê Lợi - Bắc An

Làm việc với Đảng ủy Chính quyền

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 63 - 2020(17/03/2020)
Lịch làm việc tuần 62 -2020(12/03/2020)
Lịch làm việc tuần 61 - 2020(04/03/2020)
Lịch làm việc tuần 60 - 2020(26/02/2020)
Lịch làm việc tuần 59 - 2020(19/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website