Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 41 -2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 41, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 07/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Đường giao thông

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tạ

 

i cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Khảo sát công tác quản lý

hành lang ATGT P. Bến Tắm

 

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 08/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Kiểm tra sản xuất-Hồ đập

 

Làm việc Sở Xây dựng

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Dự kỳ họp HĐND xã Lê Lợi

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Tập huấn xây dựng kiểm tra văn bản QPPL tỉnh Hải Dương

 

Dự kỳ họp bất thường

xã Lê Lợi

Thứ Tư

Ngày 09/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc UBMTTQ tỉnh

 

 

Nghe Báo cáo Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Ban thường vụ Thành ủy

 

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 10/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Kiểm tra giải quyết đơn-

Đất xen kẹp

 

Làm việc thanh tra tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố

 

Đi cơ sở

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 11/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thành ủy

 

Nghe Báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Đi cơ sở

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Giám sát quản lý hành lang ATGT P. Cộng Hòa

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
lịch làm việc tuần 36 -2019(04/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website