Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 43 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 43, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 21/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Họp HĐ thẩm định giá đất tỉnh

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Báo cáo thường trực Thành ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 22/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thường vụ Thành ủy

 

Đối thoại với ngành giáo dục thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Thường vụ Thành ủy

 

Họp Sở TNMT

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Thường vụ Thành ủy

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Thường vụ Thành ủy

 

Họp với ngành giáo dục

thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Họp Thường vụ Thành ủy

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 23/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Đối thoại với nhân dân liên xã Bắc An-Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

Dự Họp đối thoại của Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

Dự Họp đối thoại của Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

Dự Họp đối thoại của Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Giám sát P. Cộng Hòa

Dự Họp đối thoại của Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 24/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Dự HN tiếp xúc đối thoại của Bí thư Thành ủy với nhân dân P. Hoàng Tiến

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự HN tiếp xúc đối thoại của Bí thư Thành ủy với nhân dân P. Hoàng Tiến

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Dự HN tiếp xúc đối thoại của Bí thư Thành ủy với nhân dân P. Hoàng Tiến

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc với Nhà thiếu nhi thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

 

Dự HN tiếp xúc đối thoại của Bí thư Thành ủy với nhân dân P. Hoàng Tiến

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 25/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Đi cơ sở

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 42 - 2019(16/10/2019)
Lịch làm việc tuần 41 -2019(08/10/2019)
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website