Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 65 -2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 65 từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/4/2020) 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 30/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 31/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với lãnh đạo tỉnh

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với lãnh đạo tỉnh

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khảo sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại phường Bến Tắm

Khảo sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại phường Hoàng Tân, Cộng Hòa

Thứ Tư

Ngày 01/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra các chốt kiểm dịch

Họp trực tuyến với Tỉnh ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra các chốt kiểm dịch

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra các chốt kiểm dịch

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 02/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Thứ Sáu –

Ngày 03/4

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 64 - 2020(25/03/2020)
Lịch làm việc tuần 63 - 2020(17/03/2020)
Lịch làm việc tuần 62 -2020(12/03/2020)
Lịch làm việc tuần 61 - 2020(04/03/2020)
Lịch làm việc tuần 60 - 2020(26/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website