Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 44 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 44, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 28/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra các dự án đấu giá đất

Hội nghị Quân sự thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Dự Hội nghị quân sự thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 29/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thường trực Thành ủy

 

 

Nghe Báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Dự họp Thường trực Thành ủy

 

Họp Ban thường vụ

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp tại Ninh Bình

 

Họp tại Ninh Bình

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Đi cơ sở

 

Hội nghị Ban thường vụ

Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 30/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Tiếp dân

 

Họp Quân sự thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Họp Hội đồng BTGPMB

Chợ Văn An

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Họp tại Ninh Bình

 

Họp tại Ninh Bình

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

Họp BCĐ kỉ niệm 20 năm TL trường THPT Trần Phú

Họp BCĐ Hội khỏe Phù Đổng

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Giám sát công tác

phòng chống tội phạm Công an

 

Giám sát công tác

phòng chống tội phạm Lê Lợi

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 31/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc Sở Nội vụ

 

Nghe báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Họp Chi cục Thuế

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Đi cơ sở

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

 

Giám sát công tác phòng chống tội phạm Bến Tắm

 

Giám sát công tác

phòng chống tội phạm Sao Đỏ

Thứ Sáu –

Ngày 01/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc với Thanh tra tỉnh

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Đi công tác

 

Đi công tác

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 43 - 2019(23/10/2019)
Lịch làm việc tuần 42 - 2019(16/10/2019)
Lịch làm việc tuần 41 -2019(08/10/2019)
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website