Lịch làm việc
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 76 từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020) 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 15/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thành ủy

Tiếp công dân

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 16/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra thi tuyển giáo viên

Nghe báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp báo chí

Họp GPMB lô D

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Chỉ đạo thi tuyển giáo viên

Chỉ đạo thi tuyển giáo viên

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 17/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn thư

Kiểm tra giải phóng mặt bằng dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp cắm mốc GPMB, bàn giao đơn vị thi công đường tránh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Chỉ đạo chấm thi tuyển giáo viên

Chỉ đạo chấm thi tuyển giáo viên

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 18/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Nội vụ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến phụ nữ thành phố

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Sáu –

Ngày 19/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB đường 395

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 73(28/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 72(21/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 71(12/05/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website