Lãnh đạo Thành phố
Lịch sử hình thành thành phố Chí Linh

- Chí Linh là vùng đất cổ, có bề dày truyền thống, trải qua các thời kỳ lịch sử Chí Linh có nhiều tên gọi và quy mô địa giới hành chính khác nhau.

Từ thời Trần về trước, Chí Linh có tên gọi là Bàng Châu hay Bàng Hà, sau đó gọi là Phượng Sơn, từ thế kỷ 15 vùng đất này chính thức có tên gọi là Chí Linh cho đến ngày nay. Trải qua nhiều thời kỳ thay đổi hệ thống hành chính, thời Lý – Trần Chí Linh thuộc lộ Nam Sách; thời thuộc Minh, Chí Linh thuộc phủ Lạng Giang, sau đó thuộc phủ Tân An; thời Lê sơ, Chí Linh thuộc về Đông Đạo; dưới thời Mạc và suốt thời kỳ Trịnh – Nguyễn cho hết triều Tây Sơn, Chí Linh thuộc trấn Hải Dương. 
- Tháng 6/1886, thực dân Pháp thành lập Nha Chí Linh thuộc phủ Nam Sách; Ngày 01/5/1947, Chí Linh được sát nhập về liên tỉnh Quảng – Hồng và có thêm 3 xã: Cẩm Lý, Vũ Xá, Đan Hội. Tháng 9/1947, Chí Linh có thêm xã Hoàng Hoa Thám. Từ cuối năm 1948 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ngày càng ác liệt, phạm vi chỉ đạo của liên tỉnh Quảng – Hồng khá rộng, phong trào công nhân vùng mỏ có những cách riêng, nên đến ngày 26/12/1948 Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu I quyết định chia liên tỉnh Quảng – Hồng thành tỉnh Quảng Yên và đặc khu Hòn Gai và Chí Linh thuộc tỉnh Quảng Yên. Sau ngày Miền Bắc hoàn toàn giải phóng (1954), Chí Linh vẫn thuộc tỉnh Quảng Yên.
- Từ ngày 22/02/1955 Chí Linh chính thức trở thành một huyện của tỉnh Hải Dương. Tháng 1/1957, thi hành quyết định của Hội đồng Chính phủ, ba xã Vũ Xá, Cẩm Lý, Đan Hội chuyển về huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang quản lý.
- Ngày 26/1/1968, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng, Chí Linh là một trong 22 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Hải Hưng.
- Ngày 27 tháng 3 năm 1978, thành lập thị trấn Sao Đỏ - thị trấn huyện lỵ của huyện Chí Linh.
- Ngày 16/1/1981, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 19-CP về mở rộng thị trấn Phả Lại và điều chỉnh địa giới các xã Cổ Thành, Nhân Huệ. Như vậy, đến năm 1981, Chí Linh có 20 đơn vị hành chính gồm 3 thị trấn: Sao Đỏ, Phả Lại, Bến Tắm và 17 xã: An Lạc, Bắc An, Chí Minh, Cổ Thành, Cộng Hòa, Đồng Lạc, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Hưng Đạo, Kênh Giang, Lê Lợi, Nhân Huệ, Tân Dân, Thái Học, Văn An, Văn Đức.
- Ngày 12 tháng 2 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ký Nghị quyết số 09/NQ-CP về việc thành lập thị xã Chí Linh và các phường thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở huyện Chí Linh cũ. Theo Nghị quyết, Chí Linh có 8 phường, là: Bến Tắm, Phả Lại, Sao Đỏ, Chí Minh, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Thái Học, Văn An và 12 xã: Cổ Thành, Nhân Huệ, Tân Dân, Đồng Lạc, Văn Đức, An Lạc, Hoàng Tiến, Hưng Đạo, Lê Lợi, Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Kênh Giang.
- Ngày 25/6/2015, thị xã Chí Linh được công nhận là đô thị loại III.
- Ngày 10/01/2019 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số: 623/NQ-UBTVQH14 nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/3/2019. Theo Nghị quyết, Chí Linh có 14 phường, là: Bến Tắm, Phả Lại, Sao Đỏ, Chí Minh, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Thái Học, Văn An, Cổ Thành, Tân Dân, Đồng Lạc, Văn Đức, An Lạc, Hoàng Tiến và 05 xã: Hưng Đạo, Lê Lợi, Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Nhân Huệ.
* Chí Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, văn hiến, hiếu học; Chí Linh gắn với tên tuổi của nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng của dân tộc, tiêu biểu như: 
+ Vua Lê Đại Hành (thờ tại quần thể di tích Đền Cao) gắn với chiến công chống quân xâm lược nhà Tống (Mùa xuân năm 981, phường An Lạc được chọn làm một hậu cứ bảo vệ phòng tuyến chống quân xâm lược Tống).
+ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (thờ tại Đền Kiếp Bạc): Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông lần thứ hai và lần thứ ba, Chí Linh được đặt làm đại bản doanh của Tổng chỉ huy quân đội nhà Trần do Trần Hưng Đạo chỉ huy, với chiến thắng Vạn Kiếp lừng danh trong lịch sử.
+ Đệ nhị tổ Pháp Loa (thờ tại chùa Thanh Mai), Đệ tam tổ Huyền Quang (thờ tại chùa Côn Sơn) của Thiền phái Trúc lâm Việt Nam, gắn với tên tuổi Trần Nhân Tông ở Yên Tử.
+ Vạn thế sư biểu Chu Văn An, người thày của muôn đời - người dâng “Thất trảm sớ” chém 7 quan nịnh thần thời nhà Trần (thờ tại Đền Chu Văn An).
+ Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (thờ tại Côn Sơn).
+ Nữ tiến sỹ đầu tiên và duy nhất trong nền khoa bảng thời phong kiến - bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ - thời nhà Mạc (thờ tại Đền Nguyễn Thị Duệ)...
* Chí Linh còn có nhiều danh lam thắng cảnh  đã đi vào văn thơ, sử sách, đồng thời có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng gắn liền với những sự kiện, những chiến công hiển hách của cha ông ta trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, như: khu di tích lịch sử danh lam Côn Sơn - Kiếp Bạc, sông Lục Đầu (Lục đầu giang), núi Ngũ Nhạc, Phượng Hoàng Sơn, Nam Tào, Bắc Đẩu, Đền Cao, chùa Thanh Mai…và đặc biệt là các di tích, di chỉ trong "Chí Linh bát cổ"  - niềm tự hào của người dân Chí Linh qua bao thế hệ.
 
Chú thích:
 
1. Chí Linh có 10 di tích xếp hạng quốc gia (khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc được xếp hàng quốc gia đặc biệt).
2. Tám di tích trong “Chí Linh Bát cổ”, gồm:
- Trạng nguyên cổ đường, tức ngôi nhà dạy học của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1273-1346);
- Tiều ẩn cổ bích: tức ngôi nhà ẩn dật của nhà giáo Chu Văn An. 
- Dược Lĩnh cổ viên, tức Vườn cổ trên núi thuốc của quân dân nhà Trần (thôn Dược Sơn, xã Hưng Đạo.
- Nhạn Loan cổ độ, tức bến cổ Nhạn Loạn (nay là bến Triều Dương, thuộc xã Nhân Huệ).
- Thượng tể cổ trạch, tức Nhà cũ của quan Thượng Tể: thờ Trần Quốc Chẩn là em vua Trần Minh Tông, sinh khoảng những năm 70 của TK XIII.
- Chí Linh cổ thành, sau gọi là Thành Phao Sơn (nay thuộc khu nhà máy Nhiệt điện Phả Lại); thành lũy thời nhà Trần, nhà Minh, nhà Mạc có ý nghĩa quan trọng trong phòng thủ quân sự.
- Vân Tiên cổ động, tức Động cổ Vân Tiên (phường Văn An), một công trình kiến trúc thanh lịch và thoát tục năm trong khuôn viên chùa Huyền Thiên, một ngôi chùa lớn, nổi tiếng từ thời Lý-Trần
- Tinh Phi cổ tháp, tức tháp mộ Tinh Phi, thờ bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ.
 

 

  

Các tin mới hơn
Lãnh đạo Thành ủy- HĐND- UBND thành phố:(30/05/2021)
Tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, đưa TP Chí Linh ngày càng phát triển bền vững(21/04/2019)
Hành trình phát triển đô thị Chí Linh: Bước ngoặt quan trọng(21/04/2019)
Chí Linh tạo dấu mốc phát triển mới(21/04/2019)
Sức vươn thành phố trẻ Chí Linh(21/04/2019)
Các tin cũ hơn
Tổng quan về Thành phố Chí Linh(19/04/2019)
Các di tích cấp Quốc gia(19/04/2019)
Báu vật lộ thiên ở đền Cao - Hải Dương(17/04/2019)
Về quê hương nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam(17/04/2019)
Chí Linh mùa na chín(17/04/2019)
Thông báo
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Chi Ngãi, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỷ lệ 1/500.
Thông báo về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023.
Thông báo về việc sử dụng các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú kể từ ngày 01/01/2023
Những điều cần biết về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử
Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Chí Linh
Thông báo số 124/TB-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Chí Linh về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Chí Linh”
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín