Tin địa phương
NHCSXHC Chí Linh: Hành trình 20 năm đồng hành cùng với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chí Linh được thành lập theo Quyết định số 355 ngày 10/5/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH, đến ngày 19/7/2010 được đổi tên thành NHCSXH thị xã Chí Linh và ngày 26/6/2019 đổi tên thành NHCSXH thành phố Chí Linh như ngày hôm nay. Trải qua 20 năm hoạt động, Ngân hàng CSXH thành phố đã thực hiện tốt việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực trong mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Chí Linh.

 Luôn đồng hành với hộ nghèo và gia đình chính sách

 Sau 20 năm, thực hiện Nghị định số 78 ngày 04/10/2002 của Chính phủ Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Chỉ thị 40-của Ban bí thư TW Đảng ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội TP không chỉ thực hiện tốt trọng trách được Đảng, Chính phủ giao phó cho vay đúng, cho vay đủ, cùng với đó còn làm tốt việc tham mưu cho Thành ủy- HĐND-UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các xã, phường cùng tham gia vào cuộc. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời bảo đảm gắn kết các chính sách tín dụng ưu đãi với thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương, nhờ đó vốn tín dụng ưu đãi đến đúng các đối tượng thụ hưởng, nguồn vốn sử dụng có hiệu quả góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu quốc gia về xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới. Tạo ra thế và lực bước đầu rất quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho những bước đi tiếp theo, thực sự đã là một công cụ tài chính hữu hiệu của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, NHCSXH TP có 12 cán bộ, viên chức đều có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt, có đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề. Trong 20 năm qua, NHCSXH TP Chí Linh đã tổ chức tốt việc tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ các tổ chức, cá nhân đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Ngoài giao dịch tại trụ sở làm việc, đơn vị còn bố trí mạng lưới giao dịch tại 19 điểm giao dịch ở tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố. Các điểm giao dịch xã, phường được tổ chức giao dịch vào ngày cố định hàng tháng và là nơi Ngân hàng, các tổ chức Hội, chính quyền địa phương và nhân dân cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ trong thực hiện các chương trình vay vốn tại địa phương. Đây chính là mô hình đặc thù, sáng tạo riêng có của NHCSXH, giúp chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời, hiệu quả đến đúng đối tượng thụ hưởng có sự giám sát của chính quyền địa phương.

Tính đến hết tháng 5 năm 2022, tổng nguồn vốn quản lý và huy động của NHCSXH TP đạt 366 tỷ đồng tăng hơn 20 lần so với thời điểm mới thành lập và nhận bàn giao từ Ngân hàng Phục vụ người nghèo. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển về là 360 tỷ đồng chiếm 98,3% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP đạt gần 70 tỷ đồng. Trong đó, huy động qua tổ tiết kiệm vay vốn đạt trên 18 tỷ đồng, huy động từ tổ chức, cá nhân là 51 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh, thành phố là gần 7 tỷ đồng .

Để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời, nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho đối tượng thụ hưởng, Ngân hàng CSXH TP đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thành niên, Hội Cựu Chiến binh…xây dựng hợp đồng ủy thác, triển khai rà soát, xác định đối tượng để cho vay vốn. Đến nay, dư nợ ủy thác cho vay qua 04 tổ chức chính trị - xã hội của TP đạt 345 tỷ đồng. Trong đó: Hội Nông dân quản lý gần 107 tỷ đồng với 2 nghìn nghìn hộ dư nợ; Hội Phụ nữ quản lý 166 tỷ đồng với 3 nghìn hộ dư nợ; Hội Cựu chiến binh quản lý 51 tỷ đồng với gần 1 nghìn hộ dư nợ và Đoàn Thanh niên quản lý 20 tỷ đồng với gần 400 hộ dư nợ . Nguồn vốn cho vay ủy thác được các cấp tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm để lồng ghép, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến các hội viên, đảm bảo giúp hội viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích và phát huy tốt. Từ việc phối hợp lồng ghép đó, các hội viên không chỉ sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả mà còn chấp hành tốt các nghĩa vụ như trả nợ, trả lãi đúng hạn cho nhà nước.

Có thể thấy, hoạt động ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Chí Linh thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; qua đó tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Hiện nay, 99,97% nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố được ủy thác qua các tổ chức Hội, Đoàn thể với 226 tổ TK&VV đang hoạt động trên địa bàn từng thôn, KDC. Các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả đã giúp cho người dân tiếp cận với nguồn vốn được dễ dàng; việc trả tiền gốc và lãi định kỳ được thực hiện ngay tại các xã, phường; giảm được nhiều chi phí, tiết kiệm được nhiều thời gian, đặc biệt không ngừng nâng cao được hiệu quả nguồn vốn vay.Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn chiếm 0,069% trên tổng dư nợ cho vay; tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt trên 99% số lãi đến hạn phải thu.

 Vượt khó, thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ vốn vay ưu đãi .

Từ 02 chương trình tín dụng chính sách khi mới thành lập ban đầu, đến nay NHCSXH thành phố Chí Linh đang thực hiện được 09 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, theo dõi và quản lý trên 6 nghìn khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ hiện nay đạt trên 345 tỷ đồng, tăng trên 328 tỷ đồng so với năm 2002. Mức dư nợ bình quân một hộ được nâng từ 3 triệu đồng (năm 2002) lên 55 triệu đồng (năm 2022). Đến nay, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến với tất cả các xã, phường, thôn, KDC trên địa bàn toàn thành phố, không còn xã, phường trắng, thôn, KDC trắng về nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Số hộ nghèo và đối tượng chính sách khác còn dư nợ là 6.243 hộ, tăng hơn 6.000 hộ so với thời điểm nhận bàn giao.

Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78 ngày 04/10/2002 của Chính phủ Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đã có trên 50 nghìn lượt hộ được vay vốn từ NHCSXH TP, góp phần quan trọng giúp 3.293 hộ thoát nghèo; 34.851 hộ tăng thu nhập hàng năm và có sự cải thiện về cuộc sống, 1,876 người lao động có việc làm mới, 2,521 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng được 10.729 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; 161 căn nhà cho hộ nghèo; 260 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động...

Cách đây 5 năm, Gia đình Chị Trần Thị Hương ở thôn Bãi Thảo 1 xã Bắc An, là một trong những hộ nghèo của xã. Diện tích vườn rộng, nhưng do thiếu vốn, gia đình Chị cứ mãi sống trong vòng luẩn quẩn nghèo khó. Nhà đông người cộng với việc dành nhiều thời gian để chăm sóc mẹ già bị liệt hàng chục năm nay làm cho cuộc sống của gia đình chị đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Với quyết tâm thoát nghèo, Năm 2016 Chị đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH TP để cải tạo vườn trồng các loại cây ăn quả…Với bản tính ham học hỏi và đau đáu tìm cách phát triển sản xuất của gia đình nên khi thấy địa phương mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chị tích cực tham gia để áp dụng vào mô hình trồng cây của gia đình. Sau 5 năm, vườn cây ăn quả của gia đình chị Hương đã có tổng diện tích 4000m2, trồng hơn 200 cây nhãn, 500 cây na cùng nhiều loại cây ăn quả khác, mỗi năm đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng…Nhờ chịu khó làm ăn từ một hộ nghèo, đến năm 2020 gia đình Chị Hương đã vươn lên thoát nghèo và xây được nhà ở khang trang, con cái có điều kiện học hành. Chị cũng là cá nhân duy nhất của TP Chí Linh được Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng giấy khen về hộ vay vốn điển hình sử dụng vốn vay hiệu quả vươn lên thoát nghèo.

Cũng như Chị Hương, Chị Nguyễn Thị Hưng ở thôn Hố Giải xã Hoàng Hoa Thám được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ nghèo năm 2019 với thời gian vay trong 5 năm. Từ nguồn vốn được vay Chị đầu tư vào trồng 4 sào cây thanh long ruột đỏ. Với đôi bàn tay cần cù và tinh thần dám phá bỏ lối tư duy cũ kém hiệu quả, Chị Hưng đã biến mảnh đất đồi cằn cỗi thành vườn thanh long sai trĩu quả. Nhờ chăm sóc theo đúng quy trình, vườn thanh long của gia đình chị luôn đảm bảo chất lượng, quả có vị ngọt mát, tròn đều và đẹp mắt được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Với 4 sào thanh long mỗi năm thu hoạch từ 5 đến 7 lứa, mỗi lứa năng xuất đạt từ vài tạ đến 1 tấn quả, với giá bán dao động từ 17 nghìn đến 20 nghìn đồng/kg, trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị Hưng thu được gần 100 triệu đồng. Nhờ mô hình trồng thanh long, sau 3 năm vay vốn, từ một hộ có thu nhập thấp, kinh tế gia đình lúc nào cũng túng thiếu, không ổn định. Năm 2021 gia đình chị Hưng đã vươn lên thoát nghèo và có tích lũy.

Không chỉ giúp người dân thoát nghèo, trong 20 năm qua NHCSXH còn giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố có việc làm và thu nhập ổn định nhờ nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm.

Vốn là người năng động, nhạy bén, anh Phạm Văn Việt ở KDC Hoàng Gián Mới phường Hoàng Tiến đã sớm nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ốc nhồi trên thị trường là rất lớn, trong khi nguồn cung hạn chế. Qua tìm hiểu, đã có nhiều hộ nông dân bắt đầu chuyển hướng sang nuôi ốc nhồi thương phẩm để thay thế một số con nuôi truyền thống không còn phù hợp. Năm 2019 thông qua Đoàn thanh niên anh Việt đã mạnh dạn vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc của NHCSXH TP cùng với nguồn vốn tự có để đầu tư cải tạo 4 nghìn m2 ao nuôi ốc nhồi giống và ốc thương phẩm. Sau hai năm lập nghiệp, được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự chăm chỉ, đam mê, anh Phạm Văn Việt đã thành công với mô hình nuôi ốc nhồi với nguồn thu mỗi năm từ 200 đến 300 triệu đồng. Đây là mô hình mới, điển hình của địa phương khẳng định sự năng động của đoàn viên thanh niên, mạnh dạn tìm hướng đi mới, làm giàu trên chính quê hương. Thành công từ mô hình nuôi ốc nhồi của anh Việt không chỉ giúp gia đình có cuộc sống ổn định mà còn vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội. Anh cũng là cá nhân tiêu biểu được UBND TP tặng giấy khen về sử dụng vốn vay giải quyết việc làm hiệu quả.

Những thành quả đạt được đã mang đến một bức tranh đầy màu sắc trong hoạt động tín dụng chính sách suốt 20 năm qua và đã cho thấy NHCSXH thành phố Chí Linh ngày càng đóng vai trò quan trọng, luôn là đầu tàu trong công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần đưa thành phố Chí Linh là một trong hai đơn vị đầu tiên của tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017 và giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đến hết năm 2021 xuống còn 1%, hộ cận nghèo còn 1,2%.

Đây là nền tảng, là động lực để NHCSXH thành phố tiếp tục củng cố và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, xây dựng ngân hàng ngày càng gắn bó mật thiết với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đi lên của đất nước

Với những kết quả đạt được trong 20 năm qua. Ngân hàng CSXH thành phố nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động giỏi, Lao động xuất sắc. Được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. Tổng Giám đốc NHCSXH, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

 

Tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn và đổi mới để phục vụ tốt hơn

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội TP định hướng phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố.

Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả suốt 20 năm qua, Ngân hàng CSXH thành phố Chí Linh đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc, tạo tiền đề cũng như động lực quan trọng giúp nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc  giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương.

Các tin mới hơn
Kỳ vọng Festival Chí Linh - Hải Dương 2023(20/09/2023)
Lần đầu tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương(12/09/2023)
Uỷ ban MTTQ và Ngân hàng chính sách xã hội thành phố ký kết chương trình phối hợp hoạt động. (11/09/2023)
CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT FESTIVAL CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG 2023(08/09/2023)
CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT FESTIVAL CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG 2023(08/09/2023)
Các tin cũ hơn
Công bố Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Chí Linh đến năm 2040(20/04/2022)
Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội(14/03/2022)
Chí Linh: Đưa thử nghiệm hoạt động tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công (04/03/2022)
Ngân hàng CSXH thành phố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực.(24/02/2022)
Hải Dương chọn nhà thầu cho Dự án Đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối Quốc lộ 37(11/02/2022)
Thông báo
Quyết định phê duyệt cấu trúc đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 đối với tuyển dụng giáo viên, nhân viên thư viện, thiết bị các cơ sở giao dục công lập năm 2023.
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo thành phố Chí Linh năm 2023.
Thông báo kết quả môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023.
Thông báo số 538/TB-TCKH ngày 21/8/2023 của UBND thành phố Chí Linh về việc Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Chí Linh bàn giao
Lịch làm việc
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 04/8/2023 đến ngày 08/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín