Thông báo
Thông báo xét tuyển viên chức nhà thiếu nhi thành phố năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức Nhà thiếu nhi thành phố Chí Linh năm 2020

Căn cứ Thông báo số 100/TB-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Nhà thiếu nhi thuộc UBND thành phố Chí Linh; Căn cứ công văn số 327/SNV - CCVC ngày 20/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Nhà thiếu nhi thuộc UBND thành phố Chí Linh năm 2020;

Nhà thiếu nhi thông báo chỉ tiêu xét tuyển viên chức của Nhà thiếu nhi năm 2020, cụ thể như sau:

I.   Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1.     Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về năng lực, trình độ:

2.1. Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

2.2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành (chuyên ngành) theo mục II, Thông báo này. Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 trở lên quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc; Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. Chỉ tiêu, vị trí việc làm và ngành (chuyên ngành) cần tuyển:

Chỉ tiêu đề nghị tuyển dụng năm 2020: 01 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Vị trí việc làm: Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi: 01 chỉ tiêu.

+ Trình độ: Tốt nghiệp đại học sư phạm ngành công tác xã hội.

III. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.     Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

 - Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu, Ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập);

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày: Từ ngày 20/5/2020 đến hết ngày 18/6/2020 (trong giờ hành chính);

- Người dự tuyển có thể trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trụ sở đơn vị hoặc qua đường Bưu điện (Ngày nộp được tính theo dấu của Bưu điện đến trên bì thư người dự tuyển gửi).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại trụ sở làm việc của Nhà thiếu nhi thành phố Chí Linh (Khu đô thị Trường Linh, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

3. Lệ phí dự tuyển:

- Mức thu phí dự tuyển theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Phí dự tuyển: 500.000đ/01 thí sinh.

- Lệ phí được nộp cùng thời điểm người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển đến Nhà thiếu nhi. Nguồn thu từ lệ phí dự tuyển được quản lý, sử dụng thanh quyết toán cho kỳ tuyển dụng theo quy định hiện hành.

IV. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

1.     Hình thức và nội dung tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Nhà thiếu nhi thành phố Chí Linh: Thực hiện theo hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Nội dung này.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn tại vòng này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (Nội dung: theo Danh mục tài liệu chi tiết đã ban hành).

2. Thời gian và địa điểm tuyển dụng:

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6/2020 (Thời gian cụ thể Hội đồng xét tuyển sẽ có thông báo cụ thể trong Giấy triệu tập đến người dự tuyển theo quy định);

- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của Nhà thiếu nhi thành phố Chí Linh (Khu đô thị Trường Linh, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Thông báo này được công khai trên Báo điện tử Hải Dương, Cổng thông tin điện tử của Thành phố Chí Linh và được niêm yết tại trụ sở làm việc của Nhà thiếu nhi. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Nhà thiếu nhi (trụ sở: Khu đô thị Trường Linh, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), số điện thoại 02203.882.526 (trong giờ hành chính) các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn./.

                                                                                                             Giám đốc
                                                                                                                  Nguyễn Văn Kiên

 

Các tin mới hơn
Thông báo về triển khai cài đặt sử dụng ứng dụng Blueezone trên thiết bị di động thông minh(06/08/2020)
Thông báo về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi,đến thành phố Đà Nẵng(31/07/2020)
Thông báo của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19(31/07/2020)
Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển kì thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020(10/07/2020)
Thông báo xác định người trúng tuyển giáo viên ngành GD năm 2020 đối với thí sinh bằng điểm thi tuyển vòng 2 ở chỉ tiêu cuối cùng của đơn vị(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Thông báo xét tuyển viên chức nhà thiếu nhi Thành phố(22/05/2020)
Công văn của UBND thành phố v/v thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại các cơ sở kinh doanh phục vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố(28/04/2020)
Công văn của UBND TP V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới(24/04/2020)
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Chí Linh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(21/04/2020)
Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Chí Linh lần thứ XXIII(21/04/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website