Tin địa phương
Công an phường An Lạc tuyên truyền về pháo, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-CATP ngày 12/11/2022 của Công an thành phố Chí Linh về thực hiện “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các ngày lễ hội 2023”; kế hoạch số 01/KH-CAP ngày 12/12/2022 của Công an phường An lạc về thực hiện “Tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”. Công an phường An Lạc xây dựng bài tuyên truyền nhằm phòng ngừa các hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Pháo nổ, VKVLN, CCHT, TCTN với nội dung sau:

Trong những năm qua, các hành vi về sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ trái phép vào các dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán đã gây nhiều ảnh hưởng xấu đến đời sống và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của đất nước.

          Pháo và thuốc pháo là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ làm thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước những tác hại của việc sản xuất, đốt pháo nổ và thả đèn trời, ngày 27/11/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cụ thể như sau:
           1. Tại Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm:

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng được Thủ tướng Chính phủ gio nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại nghị định này.

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.

- Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

- Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Trao đổi, tặng, cho, mượn, gửi, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

- Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

- Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức.

- Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thát thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

        2. Tại Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về sử dụng pháo hoa như sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Từ những hậu quả, ảnh hưởng của việc sử dụng pháo như trên, hiện nay Nhà nước đã có nhiều văn bản pháp luật quy định trách nhiệm pháp lý liên quan đến “ Pháo” nhằm nâng cao ý thức của người dân, giáo dục, răn đe, xử lý mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm pháp luật về “Pháo” cụ thể như sau:

         1. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020, trong đó quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, cụ thể như sau:

- Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8 quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) đến 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) và tịch thu tang vật đối với hành vi Buôn bán pháo nổ dưới 0,5 kilôgam;

- Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 8 quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đến 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) và tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi: Buôn bán pháo nổ từ 0,5 kilôgam đến dưới 1 kilôgam;

- Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 8 quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi Buôn bán pháo nổ từ 1 kilôgam đến dưới 2 kilôgam;

- Tại Điểm c, Khoản 4, Điều 8 quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) và tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi Buôn bán pháo nổ từ 2 kilôgam đến dưới 3 kilôgam;

Tại Điểm c, Khoản 5, Điều 8 quy định: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến 50.000.000 đồng ( năm mươi triệu đồng) và tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi Buôn bán pháo nổ từ 3 kilôgam đến dưới 4 kilôgam;

Tại Điểm c, Khoản 6, Điều 8 quy định: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đến 70.000.000 đồng (bẩy mươi triệu đồng) và tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi Buôn bán pháo nổ từ 4 kilôgam đến dưới 5 kilôgam;

- Tại Điểm c, Khoản 7, Điều 8 quy định: Phạt tiền từ 70.000.000 đồng (bẩy mươi triệu đồng) đến 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng) và tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi Buôn bán pháo nổ từ 5 kilôgam đến dưới 6 kilôgam;

- Tại Điểm c, Khoản 8, Điều 8 quy định: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng) đến 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) và tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi Buôn bán pháo nổ từ 6 kilôgam trở lên trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

2. Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ký ngày 31/12/2021 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép.

- Nghị định 144 cũng quy định mức phạt với các vi phạm về quản lý sử dụng pháo khác như sau:

+ Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng với hành vi lưu hành các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo không còn giá trị sử dụng.

+ Phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Chiếm đoạt, trao đổi, mua, bán, cho, tặng, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo; Làm giả các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo.

+ Phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành mang trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc mang vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

         3. Về xử lý hình sự theo BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định tại Điều 305 . Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ:

3.1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến dưới 30 kilôgam;

c) Các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn;

d) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

đ) Làm chết người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3.3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Thuốc nổ các loại từ 30 kilôgam đến dưới 100 kilôgam;

b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng rất lớn;

c) Làm chết 02 người;

        d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3.4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Thuốc nổ các loại 100 kilôgam trở lên;

b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng đặc biệt lớn;

c) Làm chết 03 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

3.5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Xác định vấn đề cốt lõi nhất là ý thức tự giác của người dân, lực lượng Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về pháo, khuyến cáo người dân chỉ mua và sử dụng các loại pháo hoa tại những cơ sở được phép kinh doanh.

Những ngày qua, lực lượng Công an phường đã tiến hành ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo trái phép đối với học sinh các trường học, các hộ kinh doanh, các hộ gia đình, các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh, người dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc tự giác phối hợp với lực lượng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo.

Với mục tiêu hạn chế thấp nhất việc đốt pháo nổ trong dịp Tết, thời điểm này lực lượng Công an phường đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, chợ, nơi tổ chức lễ hội, nơi tập trung đông người, địa bàn phức tạp về ANTT để nắm tình hình địa bàn, đối tượng, hộ kinh doanh, hộ gia đình có biểu hiện sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm.

           Với sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng chức năng và việc nâng cao ý thức của người dân, tin tưởng rằng công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm về sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá, mừng Đảng, mừng xuân, đón mừng năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm./.

Vậy Công an phường thông báo để quần chúng nhân dân nắm được và có biện pháp phòng ngừa./.

 

TM. CÔNG AN PHƯỜNG 

 TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG
Trung Tá: Phùng Đức Tiến  
 
 

Các tin mới hơn
Kỳ vọng Festival Chí Linh - Hải Dương 2023(20/09/2023)
Lần đầu tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương(12/09/2023)
Uỷ ban MTTQ và Ngân hàng chính sách xã hội thành phố ký kết chương trình phối hợp hoạt động. (11/09/2023)
CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT FESTIVAL CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG 2023(08/09/2023)
CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT FESTIVAL CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG 2023(08/09/2023)
Các tin cũ hơn
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng dự Lễ dâng hương tưởng niệm 652 năm ngày mất danh nhân Chu Văn An (19/12/2022)
Chí Linh phấn đấu thu ngân sách năm 2023 hơn 855 tỷ đồng(19/12/2022)
Công an phường Hoàng Tân tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa hoạt động của tội phạm dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và các ngày Lễ hội 2023(19/12/2022)
Làm giàu ở thôn... không có ruộng(05/12/2022)
Thu gom rác trên mặt nước bằng năng lượng mặt trời đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tạo ở Chí Linh(27/10/2022)
Thông báo
Quyết định phê duyệt cấu trúc đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 đối với tuyển dụng giáo viên, nhân viên thư viện, thiết bị các cơ sở giao dục công lập năm 2023.
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo thành phố Chí Linh năm 2023.
Thông báo kết quả môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023.
Thông báo số 538/TB-TCKH ngày 21/8/2023 của UBND thành phố Chí Linh về việc Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Chí Linh bàn giao
Lịch làm việc
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 04/8/2023 đến ngày 08/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín