Thông tin chỉ đạo điều hành
Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Chí Linh
Các tin mới hơn
Thành phố Chí Linh điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19(30/12/2021)
Thành phố Chí Linh điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19(30/12/2021)
Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch(25/10/2021)
Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố tạm thời cấp độ dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(25/10/2021)
Quyết định v/v phê duyệt kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh năm 2021(21/10/2021)
Các tin cũ hơn
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Chí Linh(30/06/2021)
Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Chí Linh(30/06/2021)
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Chí Linh(30/06/2021)
Thông báo v/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Chí Linh(30/06/2021)
Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v Ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội(21/06/2021)
Thông báo
Thông báo về việc cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Thông báo về việc kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo TP Chí Linh 2023
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất ở tại Khu dân cư Trung Tâm, phường Chí Minh
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 01 lô đất ở tại Điểm dân cư mới Khu Ninh Chấp 5, phường Thái Học
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 153 lô đất ở tại Khu tái định cư Đồng Đỗ, phường Thái Học
Lịch làm việc
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ(Tuần từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)
Tìm kiếm
Truyền hình
Kết quả giải quyết TTHC
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 48212
Trước & đúng hạn: 47964
Trễ hạn: 0.1%

( Cập nhật lúc:08/12/2023 13:56:59)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website